Vällkomen till en ny hemsida för Tingsryd Kägelklubb. Ännu är inte allt färdigt men det kommer att hända saker hela tiden. 
Scrolla ner så ser du våra
senaste aktiviteter

Våra värderingar
och hur vi vill vara

 

Tingsryd Kägelklubb skall verka för:

Att vara en modern, välkänd och erkänt välkomnande förening
Att vara en förening med välutbildade spelare, ledare och övriga funktionärer
Erbjuda bowlingsporten på alla nivåer, från lek till seriespel
Att alla som vill, oavsett ursprung, religion, ålder, kön eller nationalitet skall känna sig välkomna
Genom stor bredd få fram bra spelare som sätter Tingsryd Kägelklubb på Sveriges bowlingkarta
Alla deltagare skall, i varje aktivitet,, få höra sitt namn i positiva ordalag
Alla skall ha roligt på våra aktiviteter
Att ha ett A-lag som skall drivas som ett "elitlag". B-lag och ungdomslag skall drivas som "breddlag" där alla skall få speltid

Vår värdegrund:

Vi vill, som förening, bli omtalade i positiva ordalag
God ledarvård
Vi bygger en stark klubbkänsla där bowlinghallen blir en mötesplats, inte bara för medlemmar utan även för alla bowlingintresserade
Verksamheten skall vara drog- och dopingfri och vi accepterar inga kränkande behandlingar

Våra värdeord:

Tillit - Alla skall känna sig trygga och välkomna
Kunskap - Vi skall vara välutbildade när det gäller ledar- och teknikutbildning
Känsla - Det skall vara stort engagemang och alla skall ställa upp för varandra

Vår vision:

"Fler framgångar med en bredare bredd"

Våra mål:

Att bedriva Bompabowling på leknivå för barn mella 4 och 7 år
Att bedriva barn- och ungdomsbowling på breddnivå för åldrarna 5 till 20 år
Att bedriva seriespelsbowling för både bredd- och elit beroende på spelartillgång för tillfället
Att bedriva vuxenbowling på breddnivå

Välkommen till Tingsryd Kägelklubb:

Vi välkomnar dig som spelare, ledare, förälder, anhörig, kommuninnevånare eller sponsor till Tingsryd Kägelklubb för att dela våra värderingar och engagemang
Vill Du ha kontakt med oss så finns vår kontaktinformation här på hemsidan